Duurzaam Hangen

Duurzaam hangen in de Kunstkamer


Educatief pilotproject voor jongeren

De Kunstkamer in Scherpenisse organiseert samen met het Jeugd & Jongerenwerk Tholen een educatief pilotproject voor jongeren van middelbare schoolleeftijd uit Scherpenisse en omringende kernen, genaamd ‘Duurzaam hangen in de Kunstkamer’. De pilot bestaat uit 10 werksessies die allen op dinsdagavonden in de Kunstkamer zullen plaatsvinden. Op 20 maart van 20.15-21.00 zal er een inspiratiesessie plaatvinden om de jongeren te informeren over het project. Op 3 april zal vervolgens de aftrap plaatsvinden met enthousiaste deelnemers.

Pilot
Bij de pilot staan duurzaamheid, kunst, techniek en participatie centraal. Door middel van deze pilot willen de Kunstkamer en het Jeugd en Jongerenwerk jongeren op een leuke manier uitdagen om zich in te zetten voor een actueel thema, namelijk (zwerf)afvalproblematiek. Onder professionele en artistieke begeleiding gaan de deelnemers als groep de uitdaging aan om afvalmaterialen van Thoolse bedrijven om te zetten in een groot kinetisch (bewegend) duurzaam kunstwerk.

Vrijwillige begeleiders gezocht
De Kunstkamer en het Jeugd en  Jongerenwerk zoeken nog een aantal begeleiders voor het project. Een technische achtergrond is hierbij zeer  welkom maar niet noodzakelijk.

Jongeren die willen deelnemen aan deze pilot kunnen zich aanmelden via Ties.reitsma@tholen.nl Ook vrijwillige begeleiders kunnen zich via voorgaande contactgegevens aanmelden. Deelname aan deze pilot is gratis.