Nieuwe werkwijze Joth

Lees hieronder het meest actuele nieuws over Joth

27 01-2015
Nieuwe werkwijze Joth

De Jongerenraad van Tholen is opgericht in januari 2004, ruim 11 jaar geleden. Met een officiële raad, maximaal met 15 jongerenraadsleden, organiseerde activiteiten. Ook gaf de jongerenraad gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders, over zaken waarmee jongeren te maken hebben.

In die elf jaar is er veel veranderd. De manier van communiceren bijvoorbeeld. Daarnaast willen vrijwilligers zich liever verbinden aan kortlopende trajecten, dan langdurig mee te draaien. Ook bij jongeren is dit zo. Daarnaast is er een grote verandering gaande van overheidsbemoeienis naar burgerparticipatie.

Oud-voorzitters Hermen Geluk, Annet van der Reest en Simon van Lit hebben deze ontwikkelingen onder de loep genomen. Met ondersteuning van jongerenwerkers Ingrid Bras en Ties Reitsma is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor jongerenparticipatie in de gemeente Tholen voor de komende jaren.

Op deze website is de nieuwe werkwijze uitgelegd. Wij zijn erg benieuwd naar je reactie. Deze mag je hieronder met ons delen!

Leave comments

Your email address will not be published.